اینترنت اشیاء و ارتباط آن با اینترنت ملی

اینترنت اشیاء و ارتباط آن با اینترنت ملی
    فارق از موضوعات سیاسی و جهت گیریهای جناحی ، صرفا از دید فنی مهندسی و امنیت فضای مجازی ، نگرانی های جدی در خصوص ورود و گسترش وسایل و تجهیزات دارای فناوری "اینترنت اشیاء" به کشور در عدم وجود یک زیر ساخت امن داخلی و شبکه اینترنت ملی وجود دارد ، البته این مقوله تاکنون مورد توجه هر کشوری و نهادهای ذی ربط آن کشور قرار گرفته است …
ادامه مطلب

تازه ترین های سخت افزار

ما را دنبال کنید

اخبار فناوری اطلاعات و نرم افزار